Start Aktualno禼i Pa糳ziernik 2014
Email
Ocena u偶ytkownik贸w: / 0
S艂aby艢wietny 
Wpisany przez Administrator   
poniedzia艂ek, 22 czerwca 2015 09:04

 

PA珼ZIERNIK 2014

1.

Jak co roku odwiedzili秏y edukacyjn wystaw DARY LASU zorganizowan przez pana Leszka Sykut w Szkolnym O秗odku Wychowawczym przy ul. Grunwaldzkiej. Wystawa od lat jest profesjonalnie przygotowana. Pachnie lasem, s prawdziwe eksponaty ? ro秎inno舵 i przede wszystkim grzyby. Dzieci wys硊chuj opowie禼i o darach lasu. Mog te zobaczy r罂ne przetwory ze skarb體 jakie daje nam las. W tym roku atrakcj by硑 pierogi z grzybami, zupa grzybowa, krokiety i pi阫ne nadziewa馽e grzybowe.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto1

 pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto2

 pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto3

Ka縟a grupa rozpoczyna砤 spotkanie z muzyk etniczn od poci眊u w afryka駍kim rytmie.

Dzieci bardzo lubi te spotkania a szczeg髄nie samodzielne muzykowanie.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto4

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto5

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto6Galeria zdj赕: Wystawa dary lasu, warsztaty muzyki etnicznej.

 

2.

Odwiedzili秏y Fabryk Sztuk i obejrzeli秏y wystaw Akordeon體 pana Paw砤 Nowaka z Chmielna. Posiada on najwi阫szy w Polsce prywatny zbi髍 akordeon體 i instrument體 dzia砤j眂ych na zasadzie stroika przelotowego. Wystawa odby砤 si w ramach V ju Zjazdu Akordeonist體 w Tczewie.

W przedszkolu go禼ili秏y m硂dzie ze szk蟪 muzycznych oraz muzyk體 z r罂nych stron 秝iata. Najbardziej podoba nam si duet ojca i syna z Ukrainy.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto7

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto8

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto9 

Galeria zdj赕: V Zjazd akordeonist體.

 

3.

W pa糳zierniku dominowa砤 tematyka jesiennych warzyw i owoc體. Dzieci poznawa硑 ich warto禼i od縴wcze, wykonywa硑 prace plastyczne r罂nymi technikami a tak縠 przyrz眃za硑 rozmaite potrawy  z jesiennych dar體 p髄 i sad體.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto10

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto11

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto12

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto13

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto14

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto15

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto16

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto17

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto18 Galeria zdj赕: Warzywa - zj阠ia kulinarne.

 

4.

PANI Muzyka odwiedzi砤 nas z koncertem muzyki argenty駍kiej i meksyka駍kiej.

To by wspania硑 koncert. Takie rytmy lubimy. Po koncercie w salach jeszcze mieli秏y ochot na latynoskie ta馽e.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto19

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto20

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto21

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto22

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto23

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto24

Dzie Edukacji Narodowej sp阣zili秏y w mi硑m nastroju i og硂sili秏y ten dzie I蔜EM WARZYW I OWOC覹 w naszym przedszkolu. By硂 du縪 zabawy i smaczny 秝i眛eczny pocz阺tunek. Oczywi禼ie zdrowy!!!

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto25

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto26

Galeria zdj赕: Meksyka駍kie i argenty駍kie rytmy, Dzie Edukacji Narodowej.

5.

Pa糳ziernik jest MIESIACEM DOBROCI DLA ZWIERZ. Du縪 rozmawiali秏y o zwierz阾ach . szczeg髄n uwag po秝i阠ili秏y zwierz阾om kt髍e mamy w domu. Niekt髍zy z nas przynie秎i do przedszkola swoje zwierz眛ka ? oczywi禼ie zachowywali秏y si w stosunku do nich tak, aby ich nie zestresowa. Wykonali秏y r罂ne prace plastyczne o omawianego tematu.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto27

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto28

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto29

 Galeria zdj赕: Pa糳zierni miesi眂em dobroci dla zwierz眛.

 

6.

Jesie to pi阫na pora roku. Inspirowa砤 nas do prac plastycznych wykonywanych r罂nymi technikami.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto30

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto31

Na warsztatach ceramicznych te wykonali秏y prac do tematu jesiennego- to by硂 jab硊szko.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto32

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto33

W Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki w ramach spotka projektu NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ obejrzeli秏y film o przyja糿i.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto34

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto35

Studio teatralne MAGIK z Bia砮gostoku przedstawi硂 nam spektakl pt.: MAGICZNE SWA KAPITANA PLUSKA. Utrwalili秏y znajomo舵 bardzo wa縩ych numer體 telefon體.

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto36

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto37

pazdzienik 2014_aktualnosci_small_foto38

Galeria zdj赕: Jesienne prace plastyczne, ceramika, edukacja filmowa.