Start Aktualno禼i Pa糳ziernik 2013
Email
Ocena u偶ytkownik贸w: / 1
S艂aby艢wietny 
Wpisany przez Administrator   
sobota, 02 listopada 2013 19:27

 

Pa糳ziernik 2013 w przedszkolu

1.

ZWIERZ蔜A S JAK LUDZIE ? CZUJ TAK JAK MY,

KOCHAJMY I SZANUJMY JE

? takim has砮m rozpocz阬i秏y pa糳ziernik - miesi眂 dobroci dla zwierz眛.

Rozmawiali秏y o naszych czworono縩ych przyjacio砤ch, o ich uczuciach, potrzebach i poszanowaniu dla nich.

Niekt髍zy przyprowadzili do przedszkola swoich ulubie馽體. By硑 pieski, 秝inki morskie, szynszyle, chomiki i koszatniczka.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_01

Karolina i Mateusz z PAJD

 

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_02

Zuzia i jej chomik

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_03

Julka z mam i pieskiem

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_04

Piesek Gracjana

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_05

Wiktoria i SKUBI

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_06

Alinka z mam i dorodny PSOTEK

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_07

Ola z koszatniczk i Marcel z chomikiem

Wykonali秏y r罂ne prace plastyczne i przynie秎i秏y zdj阠ia naszych zwierz眛.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_08

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_09

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_10

Pani Magda i Pani Marzenka przedstawi硑 dzieciom inscenizacj o chorym kotku. Dzieci z wielkim zaciekawieniem i niepokojem obserwowa硑 chorego kotka.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_11

5 i 6 latki odwiedzi硑 w Fabryce Sztuk przepi阫n wystaw zdj赕 prezentuj眂 r罂ne zwierz阾a.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_12

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_13

2.

                         WITAMINKI HOP DO BRZUSZKA I MARCHEWKA I PIETRUSZKA,

ZIEMNIAK KR覮EM!!!

Utrwalali秏y wiadomo禼i o warzywach.

Ziemniak kr髄owa na zaj阠iach i by wszechobecny. Wykonali秏y bardzo pomys硂we prace plastyczne z jego udzia砮m: stempelki, wyklejanki, ziemniaczane ludziki, pieczone ziemniaki nad ogniskiem i wiele innych.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_14

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_15

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_16

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_17

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_18

Najwi阠ej pracy by硂 na zaj阠iach kulinarnych. Przygotowali秏y kluski 秎眘kie, pizz ziemniaczan, sa砤tk ziemniaczan, koreczki ziemniaczane, ogromny placek ziemniaczany a nawet faworki ziemniaczane /palce liza!/.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_19

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_20

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_21

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_22

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_23

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_24

Po pracy siedli秏y do pocz阺tunku i zajadali秏y potrawy z naszego kr髄a ? ziemniaka.

Taki niepozorny, bez wyrazu a ile da nam rado禼i!!!

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_25

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_26

 

3.

                       LIIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE

R罂nymi metodami utrwalali秏y wiadomo禼i o zmianach zachodz眂ych w przyrodzie jesieni.

5 i 6 latki jak co roku odwiedzi硑 cudown wystaw ?Dary lasu i jesieni? przygotowan przez P. Leszka Sykuta z O秗odka Szkolno ? Wychowawczego w Tczewie. Obejrzeli秏y wyst阷 wychowank體 szko硑, wys硊chali秏y opowie禼i Pana Leszka o drzewach, ro秎inach, zwierz阾ach i grzybach oraz zwiedzili秏y zgromadzone eksponaty. Ciekawostk w tym roku by ma硂 znany grzyb jadalny - szmaciarz ga酬zisty, kt髍ego mogli秏y dotyka i podziwia.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_27

Wszystkie grupy odwiedzi硑 bibliotek dla dzieci i uczestniczy硑 w zaj阠iach o jesiennych listkach. Nawet 3 latkom bardzo si podoba硂.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_28

W przedszkolnym ogrodzie szukali秏y oznak jesieni.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_29

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_30

Urok jesiennych li禼i przedstawili秏y w pi阫nych pracach plastycznych.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_31

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_32

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_33

W czasie wizyty na wystawie w O秗odku Szkolno- Wychowawczym spotkali秏y naszych koleg體 z przedszkola ? ale ju 7 i 8 latk體. Spotkanie by硂 bardzo mi砮, poniewa ch硂pcy ucz阺zczaj do r罂nych szk蟪 i te si tam spotkali a wszyscy chodzili do jednej grupy.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_34

Mateusz, Szymon, Bartek, Filip, Jakub i Adam

4.

                        JABA, WKI I MORELE ? W SADZIE JEST OWOC覹 WIELE

Po warzywach czas na owoce ? a znamy ich bardzo wiele i umiemy je rozpozna po smaku, zapachu, dotyku i kszta砪ie. iewali秏y, ta馽zyli秏y, wyklejali秏y?

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_35

 pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_36

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_38

 

? no i znowu pichcili秏y. Kr髄owa砤 sa砤tka owocowa.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_39

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_40

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_41

3 latki S硂neczniki wykona硑 samodzielnie na talerzu kompozycj ?Owocowa bu糼a?. Zajad硑 j ze smakiem.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_42

3 latki ?Maki? robi硑 te ciasto.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_43

5.

KONTAKT ZE SZTUK

Pani Muzyka r體nie przedstawi砤 nam jesienny repertuar oraz zaprezentowa砤 FAGOT.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_44

W gimnazjum nr 1 obejrzeli秏y spektakl teatralny ?Kot w butach? wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wroc砤wia. Po spektaklu zrobili秏y sobie spacer do parku, kt髍y o tej porze roku jest przepi阫ny.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_45

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_46

W Dniu Edukacji Narodowej przyszli秏y ubrani na galowo. By硑 kwiaty, 縴czenia i pocz阺tunek

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_47

Od pa糳ziernika 5 i 6 latki uczestnicz w dodatkowych zaj阠iach ? Warsztatach ceramicznych prowadzonych przez pani Weronik Wr骲el ? Maciejewsk ?STODO INSPIRACJI?.

Na zaj阠iach wa砶owali秏y glin i odciskali秏y li禼ie. Na nast阷ne spotkanie pani Weronika przywiezie nam nasze prace, kt髍e b阣 wypalone w specjalnym piecu.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_48

Oczywi禼ie du縪 秔iewali秏y, grali秏y na instrumentach perkusyjnych, ta馽zyli秏y, uczyli秏y si jez. angielskiego i ka縟ego dnia 秝ietnie si bawili秏y.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_49

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_50

Pani Iwona Zieli駍ka doktor nauk medycznych z Kliniki Rehabilitacyjnej w Tczewie przy ul. Wybickiego 13A przeprowadzi砤 w naszym przedszkolu przesiewowe badania wad postawy u dzieci.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_51

6.

I蔜O DYNI - WCINAMY WITAMINY

Ostatni dzie pa糳ziernika by w przedszkolu bajecznie kolorowy i smakowity. Obchodzili秏y i阾o Dyni w砤禼icielki mn髎twa witamin.

Rozmawiali秏y o w砤禼iwo禼iach od縴wczych tego cudu 縴wieniowego, upiekli秏y ciasteczka dyniowe,

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_52

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_53

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_54

wykonali秏y du縪 prac plastycznych,

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_55

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_56

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_57

ozdobili秏y nasze sale dyniowymi motywami no i ubrani w kolory i symbole dyni zasiedli秏y do dyniowego pocz阺tunku.

W menu w tym dniu by砤 zupka krem z dyni, ciasto z dyni, ciasteczka dyniowe, dyniowa przek眘ka i placuszki z dyni.

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_58

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_59

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_60

pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_61

Pani Ania przedstawi砤 dzieciom dyniowy teatrzyk kukie砶owy pt.: ? Z czego s硑nie dynia??. Zamierzeniem edukacyjnym przedstawienia by硂 zach阠enie do spo縴wania potraw z tego warzywa i wykonywania r罂nych ozd骲 a tak縠 odwr骳enia uwagi od dyni jako wy潮cznie symbolu Halloween.pazdziernik 2013_aktualnosci_small_foto_62

Zapraszamy do galerii zdj赕:

KOCHAJMY ZWIERZ蔜A - GOIE W PRZEDSZKOLU cz.1 i cz.2

ZIEMNIAK KR覮EM cz.1 i cz.2

LIIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE cz.1 i cz.2

JABA, IWKI I MORELE - W SADZIE JEST OWOC覹 WIELE

TEATR, DZIE EDUKACJI NARODOWEJ, PANI MUZYKA, WARSZTATY CERAMICZNE cz.1 i cz.2

I蔜O DYNI - WCINAMY WITAMINY cz.1 i cz.2


Kochani Rodzice,

Serdecznie dzi阫ujemy za pami赕 i 縴czenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzi阫ujemy r體nie za ca硑 miesi眂 wsp髄nej pracy nad edukacj naszych dzieci.